ŠMŠ svätého Nikolaja v Medzilaborciach

ŠMŠ svätého Nikolaja v Medzilaborciach

Duchnovičova 506
06801 Medzilaborce
IČO: 31984657

Informácie o inštitúcii ŠMŠ svätého Nikolaja v Medzilaborciach

 

 

Špeciálna materská škola svätého Nikolaja

 

V prvom polroku sa deti pred vychovávateľmi aj zamestnancami DD prezentovali kultúrnymi vystúpeniami konkrétne na polročnej porade výchovných zamestnancov, ako aj príchodu Mikuláša a 10. výročia založenia DD.
Záver kalendárneho roka sme oslávili v športovom duchu - súťažami, hrami , tancom a veselým spevom. Spoločne s deťmi pripravujeme pestrú výstavku ručných prác našich deti a zúčastňujeme sa prác pri upratovaní areálu DD /zber odpadkov/.

Personálne obsadenie školy pozostáva z dvoch kvalifikovaných učiteliek a jednej pomocnej zamestnankyne. Spolupráca medzi učiteľkami a vzťah k deťom je dobrý. Po vzájomnej dohode postupujeme jednotne a cieľavedome vo všetkých činnostiach a pri reprezentácii ŠMŠ.

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

 

Riaditeľka ústavov : Mgr. Margita Ďörďová


e-mail: sv.nikolaj@stonline.sk

 

Duchovný správca: jerej Mgr. Andrej Gont

 

mobil: 0902 349 936

Kde nás nájdete?

Zobrazit